FC Trollhättan - Lunds BK

Evenemangsinformation

Ny match på Edsborg där stadens lag FC Trollhättan möter Lunds BK!
Som alltid - Gratis korv med bröd och dricka när ni köper biljetten via TicketCo. Hjärtligt välkomna!

Restriktioner

Ordningsregler

Som arrangör har FC Trollhättan ansvar för åskådares säkerhet i samband med match och därför kan visitationer genomföras vid vissa sektioner på arenan. Samtliga åskådare är skyldiga att på anmodan underkasta sig visitation. Om åskådare vägrar att underkasta sig visitation kan åskådaren vägras tillträde till eller avvisas från arenan.

Till arenan är det förbjudet att medföra och använda vapen eller andra farliga föremål, pyrotekniska pjäser, alkohol och andra droger.

Den som är berusad eller drogpåverkad eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp, eller annan sådan grupp med anspelning på hudfärg, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung eller religion, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol. Den som anträffas inom arenan och är berusad eller drogpåverkad eller som bär klädedräkt eller föremål som anges ovan kan komma att avvisas från arenan.

Obehöriga äger ej tillträde till spelplanen. Kastande av föremål mot planen eller inom arenan som kan orsaka fara, påverka spelet eller på annat sätt stör arrangemanget är förbjudet.

Av utrymningsskäl är det förbjudet att uppehålla sig i trappor, uppgångar och liknande platser.

Samtliga åskådare måste följa uppmaningar och rekommendationer från funktionärer, publikvärdar och vakter som är motiverade av säkerhetsskäl eller enligt ovan.

Att bryta mot ovan angivna regler kan medföra muntlig varning, avvisning eller avlägsnande från arenan, arrangörsavstängning, polisanmälan och/eller beslut om tillträdesförbud. Utöver detta kan FC Trollhättan komma att besluta påföljder för andra uppkomma situationer som FC Trollhättan inte accepterar.